back to home dude

City Wizard

City Wizard

Om City Wizard

Kombinera de olika objekten för att göra hela städer och se till att varje nivå blir helt fylld med växter, byggnader och andra föremål! Om zombiesarna kommer måste du slå ut dem så snabbt som möjligt genom att innesluta dem. Lyckas du att spela ut alla nivåer?