back to home dude

City Connect

City Connect

Om City Connect

Dessa städer måste bli ihopkopplade med varandra. Men alla på stadshuset vet att förändra infrastruktur kostar mycket pengar. Rotera vägarna och koppla ihop städerna.