back to home dude

Circus Level Pack

Circus Level Pack

Om Circus Level Pack

Sätt igång i circusen och försök att göra de mest galnaste stunten! Placera de olika föremålen i nivån och använd din mus för att aktivera dem. Kan du på detta sätt pussla dig en vä genom de utmanande nivåerna?