back to home dude

Chronicles of Albian 2

Chronicles of Albian 2

Om Chronicles of Albian 2

På grund av ett stort mysteri har du tappat bort en massa föremål. Du vet inte hur det har hänt, men du vill gärna ha tillbaka dem snabbt. Gå därför på jakt. Undersök hela omgivningen och be om hjälp om du sitter fast.