back to home dude

Christmas Hurly Burly

Christmas Hurly Burly

Om Christmas Hurly Burly

Christmas Hurly Burly är ett roligt Griddler-spel där du måste hjälpa Jultomten att organisera alla julklappar. Titta noga på brädet. Längst upp och på sidan ser du ett eller flera nummer listade per rad eller kolumn. Antalet anger hur många julklappar varje rad eller kolumn innehåller. Varje nummer anger en obruten rad med julklappar. Så "5, 3" betyder att raden innehåller en serie med fem klappar, följt av en lucka med en eller flera tomma luckor, och sedan en rad med tre julklappar till. För att räkna ut vart varje serie klappar går till, kan du räkna antalet celler i varje rad och referera till de siffror som anges ovanför varje kolumn. I dessa Picross-pussel behöver du aldrig gissa, för noggrann räkning kommer alltid att ge rätt lösning. Nonogram-pusslen blir mer och mer komplexa och utmanande ju längre du kommer. Ha det så roligt att spela!