back to home dude

Christmas Chain

Christmas Chain

Om Christmas Chain

Christmas Chain är en rolig Julupplaga av Zuma! Hjälp Jultomten att poppa bort alla kulor i kullinjen genom att göra kombinationer med tre eller fler av samma sort. Kan du hjälpa Jultomten att skapa kedjereaktioner och fördröja kullinjen tillräckligt för att poppa bort kulorna innan de når slutet på banan?