back to home dude

Chowder Against Pollution

Chowder Against Pollution

Om Chowder Against Pollution

Luften i Marsipanbyn är väldigt smutsig och måste snabbt bli renare. Chowder har för det en smart plan; han ska placera träd som ska rengöra luften. Hjälper du honom att ta trädet och plantera det? Ta det så snabbt som möjligt till platsen och se till att du inte ramlar över djuren.