back to home dude

Choose Your Weapon 2

Choose Your Weapon 2

Om Choose Your Weapon 2

Besegra alla virus på din dator med hjälp av de olika vapnena. Se till att du hela tiden väljer rätt vapen, för några virus är resistenta mot vissa vapen.