back to home dude

Chimps Ahoy

Chimps Ahoy

Om Chimps Ahoy

Den elaka kungen Ragoo har tagit över din by! Den ska du naturligtvis erövra tillbaka så snabbt som möjligt. Men inte bara din by har blivit offer, också omkringliggande byar. Som pirat måste ni hjälpa varandra, så börja att segla. Fortsätt att träna och förstora din armé, så att du inte blir överraskad. Lycka till, pirat!