back to home dude

Chicken House

Chicken House

Om Chicken House

Hacka itu balkarna så att de krossar äggen och kycklingarna. Stora balkar måste du hacka i småbitar.