back to home dude

Chicken Chaser

Chicken Chaser

Om Chicken Chaser

Du är på jakt efter höns, för att du vill jaga dem. Tyvärr blir du hindrad på vägen av besvärliga djur. Mörda dem, så att du kan fortsätta ditt letande.