back to home dude

Chef Jump

Chef Jump

Om Chef Jump

Kocken blir bombarderad med vassa knivar. Hjälp honom att undvika dessa genom att låta honom hoppa. Hoppa så ofta och så högt som är möjligt för att undvika de dödliga knivarna. Hur många knivar kan du undvika innan det blir kocken fatalt?