back to home dude

Checkpoint

Checkpoint

Om Checkpoint

Bana dig genom otaliga nivåer där du hela tiden försöker att nå nästa checkpoint! Glid under dörrspringor eller ta nyckeln för att öppna dörren. Försök att dö så lite som möjligt!