back to home dude

Chaos War 3: Prolog

Chaos War 3: Prolog

Om Chaos War 3: Prolog

Du är precis klaar med din utbildning, och för din första mission måste du elimenera en fientlig armé! Ta upp striden med ändlösa motståndare och använd dig av dina många anfall för att döda dem!