back to home dude

Chalky 1

Chalky 1

Om Chalky 1

Kan du förflytta kritan till slutpunkten? Försök noga att komma ihåg var alla hinder sitter och sätt sedan igång. Vem vet lyckas du samla alla stjärnor i spelet!