back to home dude

Cemetery Guard

Cemetery Guard

Om Cemetery Guard

Tills idag hade du det lättaste jobbet i hela världen. Att vakta den tråkiga kyrkogården. Men idag är det något konstigt på gång. De döda kommer till liv och de har också farliga vapens med sig. Klara slutet av nivån och skjut tillbaka de levande döda till deras grav. Mycket skjutnöje!