back to home dude

Caveman Jumper

Caveman Jumper

Om Caveman Jumper

Du börjar som grottmänniska. Hoppa hela tiden högre och högre och undvik järn-käglorna. Guldmynten behöver du. Härmed kan du hela tiden bli starkare. Om du är riktigt bra kan du till och med transformera till Superman! Vad väntar du på, börja med att hoppa!