back to home dude

Cave of Doom

Cave of Doom

Om Cave of Doom

Du sitter fångad i den här farliga grottan. Flyg från vänster till höger och undvik de svarta järnspetten på sidan. Men inte bara sidorna är farliga. Ovanför dig finns samma järnspett och under dig finns kokande lava. Hur länge kommer du att överleva?