back to home dude

Causality: Saving Private Stickman

Causality: Saving Private Stickman

Om Causality: Saving Private Stickman

Det är din uppgift att slå ut alla personager utan att de kan se varandra! Klicka med din mus på olika platser för att utföra en handling och pussla så ut hur du kan spela ut spelet!