back to home dude

Causality Camp

Causality Camp

Om Causality Camp

I det här speciella lägret dör människor på de mest bisarra sätt! Klicka med din mus på de olika objekten och se till att varje personage dör, utan att han ser ett av de andra liken! Lyckas du att pussla ut i vilken följdordning du måste göra det?