back to home dude

Causality: Aquarium

Causality: Aquarium

Om Causality: Aquarium

Det är 5 personer vid akvariet och det är din uppgift att slå ut dem en för en utan att de ser varandra! Kan du lista ut i vilken följdordning du måste utföra handlingarna för att slutföra spelet?