back to home dude

Cat Stretch

Cat Stretch

Om Cat Stretch

Katten måste söka en väg i den här labyrinten. Ibland står det stenblock eller andra hinder i vägen. Dessa kan du med en skallning försöka att förstöra.