back to home dude

Cat God vs Sun King

Cat God vs Sun King

Om Cat God vs Sun King

Spela som Kattguden och ta upp striden mot Solkungens armé. Använd dina magiska krafter för att stoppa fienden innan byggnaden är helt klar! Efter varje nivå kan du köpa nya tillägg varmed du blir ännu starkare!