back to home dude

Cat Around Asia

Cat Around Asia

Om Cat Around Asia

Katten är hungrig och kan inte vänta tills han får sin bagel. För det måste ett antal hinder övervinnas. Låt stenar explodera och se upp för strömmen. Lyckas du att få bageln till katten?