back to home dude

Castle Destruction 3

Castle Destruction 3

Om Castle Destruction 3

Använd din slangbälla och sikta anfallet på den svagaste punkten i slottet. Försök att krossa slottet med så lite ammunition som möjligt.