back to home dude

Castle Clout 3

Castle Clout 3

Om Castle Clout 3

Krossa slottet och dess invånare genom att använda katapulten. Släpp stenarna i tid och orsaka stora skador.