back to home dude

Cart Shooter

Cart Shooter

Om Cart Shooter

Se till att du lyckas skjuta omkull alla rörliga vagnar innan de når slutet av vägen! Använd för det kulorna med de rätta färgerna, annars räknas dina skott inte. Tror du att du lyckas att så tjäna de flesta poängen?