back to home dude

Carrot Rush

Carrot Rush

Om Carrot Rush

Sänn ett rep, varvid det blir en slags trampoline. Låt då kaninen falla, men se väl till att den faller på repet. Försök nu att få den så högt upp i luften som möjligt. På vägen kan du spänna nya rep, vilket gör att den kommer ännu högre. Låt kaninen fånga så många morötter som möjligt, för med det tjänar du poäng.