back to home dude

Carrot Fantasy 2: Desert

Carrot Fantasy 2: Desert

Om Carrot Fantasy 2: Desert

Placera olika torn längs vägen och försök att utplåna alla fiender innan de kommer till moroten! Gå strategiskt till väga och ge inte upp före alla motståndare har blivit besegrade. Lyckas du att överleva äventyret?