back to home dude

Cardinal Quest 1

Cardinal Quest 1

Om Cardinal Quest 1

Du har kommit tillbaka som en fullständig stridare för att besegra de onda krafterna. Gå in i fängelsehålorna och se till att det onda blir förintat.