back to home dude

Caray Snake

Caray Snake

Om Caray Snake

Förflytta ormen genom labyrinten och samla alla föremål. Men se upp, innan du vet är du intrasslad med din svans! Tänk framåt och försök att klara så många nivåer som möjligt!