back to home dude

Caravaneer 1

Caravaneer 1

Om Caravaneer 1

Global Warming har haft sin verkan på jorden. Mänskligheten är så gott som utrotad och överallt lurar faror. Den enda anledningen att människor överlever, är för att transportsystemet fortfarande fungerar. Men för det behöver de beskydd, skydd som du kan erbjuda. Överleva är konsten!