back to home dude

Captain Rogers: Defense of Karmax

Captain Rogers: Defense of Karmax

Om Captain Rogers: Defense of Karmax

Kapten Rogers är beskyddaren av planeten Karamax-3. Planeten är under attack av så mycket som tusen missiler. Det är nu upp till kapten Rogers att stoppa dem med kanonen. Se till att kanonen roterar tillräckligt snabbt och skjut raketerna ur luften. Se till att byggnaderna inte går sönder.