back to home dude

Captain Fellcraft

Captain Fellcraft

Om Captain Fellcraft

Kaptenen har ramlat i ett stort hål. Hjälper du honom att göra hans fall så angenämt som möjligt? Samla så många guldmynt som möjligt. Härmed kan du köpa uppgraderingar som gör kaptenens fall roligare. Dessa uppgraderingar är även viktiga för dig, för de hjälper dig att få en högre poäng. Lycka till!