back to home dude

Candy Rush 3D

Candy Rush 3D

Om Candy Rush 3D

Betala med godis, vem vill inte det? Och säkert om hela vägen ligger full med godis. Du springer, undviker hindren och samlar så mycket godis som möjligt. Glöm framför inte att samla specialgodiset. Hur långt kommer du att komma?