back to home dude

Candle Man

Candle Man

Om Candle Man

Detta speciella ljus är annorlunda än de andra. Gå runt i labyrinten, fall inte i avgrunden och gå till ljuset. Du kan låta ljuset brinna i 10 sekunder.