back to home dude

Can you be a Corn Dealer?

Can you be a Corn Dealer?

Om Can you be a Corn Dealer?

I den fjärra, fjärra framtiden är popcorn allvarligt förbjudet. Du har ett illegalt företag och säljer popcorn till ett bra pris. Se till att du får en stor vinst, och att ingen upptäcker vad du gör. Detta kräver en hemligsfull mission!