back to home dude

Campfire Legends: Babysitter

Campfire Legends: Babysitter

Om Campfire Legends: Babysitter

Ett grupp vänner runt lägerelden berättar för varandra den skräckjagande berättelsen om barnvakten! Ta rollen som Kate och pussla dig en väg genom de olika rummen i huset. Undersök omgivningen, utför uppdragen och försök att reda ut mysteriet!