back to home dude

Call of Sword

Call of Sword

Om Call of Sword

Teknologin står still. Det tillverkas inga nya och bättre apparater mer. Därför hotas mänskligheten att dö ut. Hitta det försvunna svärdet och rädda jorden. Mänsklighetens lott ligger i dina händer.