back to home dude

Calabash Bros

Calabash Bros

Om Calabash Bros

Fienden beträder vägen till ditt slott och vill sätta in anfallet. Det vill du naturligtvis förhindra. Placera försvarare på vägen, så att de kan anfalla fienden. Härmed kan du slå ut allihopa, innan de kommer till ditt slott.