back to home dude

Cake Topping

Cake Topping

Om Cake Topping

Tårtor har många olika lager. Men det är naturligtvis viktigt att tårtan inte faller om. Lagren svävar ovanför tårtan. Det är upp till att i rätt ögonblick lägga ner den. Ju noggrannare du jobbar, desto högre kan tårtan bli. Vad är din högsta tårta?