back to home dude

Button Betting

Button Betting

Om Button Betting

Använd dina händer för att trycka på de två knapparna framför dig. Använd dem samtidigt och klicka på den rätta knappen, för innan du vet har du förlorat dina händer. Gör du det rätt? Då vinner du pengar och får du gå vidare till nästa nivå. Hur länge kan du behålla dina händer?