back to home dude

Butterfly Bash

Butterfly Bash

Om Butterfly Bash

De här larverna vill gärna förvandlas till en vacker fjäril. Kan du hjälpa till med det? Plantera blommor i fältet, eftersom de lockar till sig larver. Om de kommer i kontakt, kommer de att förvandlas automatiskt. Du har tyvärr bara ett visst antal blommor, men med dem måste du väl klara dig.