back to home dude

Burning Scarecrow

Burning Scarecrow

Om Burning Scarecrow

Sätt eld på dina egna fält och ta ner fågelskrämman. Men se upp att du inte sätter eld på dina egna får. Vatten förhindrar att fält eller får brinner bort. Sprängmedel kan just sprida elden på nytt.