back to home dude

Burn Everything

Burn Everything

Om Burn Everything

Se till att du lyckas bränna allt! Förskjut objekten och förflytta tändstickan sedan till den rätta platsen för att så sätta igång en kedjereaktion. Lyckas du att så spela ut alla nivåer?