back to home dude

Bullets & Beats

Bullets & Beats

Om Bullets & Beats

Den här cowboyen känner faran komma! Bana dig en väg genom de olika nivåerna och försök att reagera snabbt om det hotar fara. Ät upp de olika grönsakerna på vägen för att så få mer tur så att du kan hålla dig längre i livet!