back to home dude

Bullet Phaze

Bullet Phaze

Om Bullet Phaze

Bit gör allt för sina vänner! Därför ger han sig nu iväg för att rädda dem. Ska du gå med honom? Det största kraften av Bit är att han kan ändra färg. Om du ser till att Bit har den rätta färgen för att övervinna nästa hinder, då kan ni tillsammans komma långt. Börja fort och rädda hans vänner!