back to home dude

Build & Destroy Live

Build & Destroy Live

Om Build & Destroy Live

Välj det rätta vapnet och försök att förinta fiendens torn helt totalt. Se under tiden till att du försvarar och bygger om ditt eget torn.