back to home dude

Build a Snowman 2

Build a Snowman 2

Om Build a Snowman 2

Det är dåliga tider för snögubbar. Global uppvärmning är ett faktum och jorden blir hela tiden varmare. Alla eldar hjälper inte heller till. Släpa snögubbarna till varandra igen och se till att de inte smälter. Använd murarna för att vänta lite. Se till att det blir en fantaskisk vit jul!