back to home dude

Bugs Invasion TD

Bugs Invasion TD

Om Bugs Invasion TD

Försök att skydda de 7 magiska växterna för att rädda jorden! Bygg olika torn längs stigen som kan förinta fienderna. Gå strategiskt till verk och ge aldrig upp!